Prinudni postupci

SKRIPTA PRINUDNI POSTUPCI I VIDEO MATERIJALIVIDEO MATERIJALI PRINUDNIH POSTUPAKA

Otvaranje padobrana na slobodno, provjerava ispravnost otvorene kupole.

Prepoznaje NEISPRAVNOSTI glavne kupole, rješavanje problema i donošenje odluke da li je potrebno otvaranje ići na proceduru otvaranja rezervnog padobrana.

Ispravna procedura odbacivanja glavne kupole i otvaranja rezervne kupole.

Brzi otkazi

Spori otkazi.


Kovit.