Izjava Hrvatska

Mjesto skoka:

Datum skoka:

IZJAVA O ODGOVORNOSTI I IZRAVNOM PREUZIMANJU RIZIKA

za tandem skok padobranom!

Tandem instruktor skače tandem skok padobranom iz aviona sa gospodinom /gospođom / gospođicom

INFORMACIJE O ODGOVORNOSTI

Skačem svojom slobodnom voljom i bez prisile.
Ovim potvrđujem da sam upoznat s činjenicom da padobranstvo sadrži potencijalne opasnosti i rizike. Razumijem da je padobranstvo pogibeljna aktivnost čija posljedica može biti teška povreda ili smrt. Padobrani ponekad otkazuju, čak iako su ispravno konstruirani, izgrađeni, sastavljeni, spakirani održavani i korišteni.

- Nisam u posljednjih 12 sati konzumirao/la/ alkohol i druge opojne droge,
- nisam u posljednjih 12 mjeseci bolovao/la/ od duševnih i psihičkih bolesti,
- nisam se u posljednjih 12 mjeseci nalazio/la/ zbog bolesti pod liječničkim nadzorom (srce, kralježnica, krvni tlak i slično),
- nisam u posljednjih 12 mjeseci imao/la/ težu ozljedu (prijelome, istegnuća, potres mozga i slično).
- Ako nisam bio siguran/a/ da zbog svog zdravstvenog stanja mogu napraviti tandem skok, razgovarao sam s liječnikom i on mi je dopustio da skočim tandem skok.

Video i fotografije su vlasništvo Aerokluba Tandem, te ih može javno objavljivati za svoje potrebe (bez imena i prezimena).
Ak Tandem nema policu osiguranja koja pokriva štetu nanesenu putniku.

Suglasan sam da u slučaju nastanka bilo koje psiho-fizičke ozljede ili posljedice, nastanka bilo kojeg oblika udesa koji mi se može dogoditi tijekom tandem skoka preuzimam osobnu odgovornost.

Izjavljujem da neću teretiti na bilo koji način tandem instruktora, rukovoditelja skokova niti bilo koju osobu ili instituciju koja sudjeluje u procesu obavljanja tandem skoka padobranom.

Nadalje, izjavljujem da sam pravno i materijalno spreman preuzeti na sebe svaku odgovornost koja se od mene zahtjeva u gore navedenim aktivnostima, da potpuno razumijem gore navedene stavke i da sam svjestan njezinih zakonskih posljedica. Svojim potpisom ovog dokumenta preuzimam gore navedene elemente odgovornosti i to prihvaćam slobodno i dragovoljno, bez ikakve prisile, jamstva ili pružene garancije. Prije prihvaćanja ovih osobnih odgovornosti bio sam u mogućnosti sve nejasnoće razjasniti u razgovoru.

Ovim potpisom i plaćenom članarinom postao sam pasivni član AK Tandem.

IZJAVA GDPR
Odaberite: / / SLAŽEM SE,
da Aeroklub Tandem može objaviti moju lokaciju, ime i prezime uz moj snimljeni tandem skok (videozapise i fotografije) za svoje reklamne potrebe.
Dajem izjavu dobrovoljno, i svojim potpisom potvrđujem da sam svjestan da u svakom trenutku mogu izjavu povući na e-mail:
croatia@tandem.hr !

UPISAO SAM ISPRAVNE OSOBNE PODATKE!

Pročitao sam gore navedene informacije za tandem skok padobranom!

Ovaj ću dokument poslati na svoj e-mail i odgovoriti po izboru:
- DA SLAŽEM - se sa navedenim informacijama i rizicima
- NE SLAŽEM - se sa navedenim informacijama i rizicima

Ispod podatke popunjava AK TANDEM

Tandem instruktor:

Paket snimanja: